picture012

ตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่ ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๗๐๐ โดยกษัตริย์ลังกา ๓ พระองค์และ พระอรหันต์ ๒๐ รูป เป็นผู้สร้าง ปี พ.ศ. ๑๙๓๑ พระเจ้าแสนเมืองมาได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานที่วัดลีเชียงพระ (วัด พระสิงห์)ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ และนอกจากนี้ ภายในวิหารลายคำ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องสังข์ทองและสุวรรณหงส์ ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก หากท่านเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ขอแนะนำให้มาที่นี่ด้วย