วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

picture057                                                                                                                                                                                                   

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่ มีความสำคัญมากที่สุด ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นวัดที่คนในจังหวัดเชียงใหม่นับถืออย่างมาก หากท่านมาแล้วไม่ได้มากราบสักการะ บูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แสดงว่าท่านมาไม่ถึงเชียงใหม่ และที่สำคัญ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นี้ ยังเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของปี มะแมหรือปีแพะ ท่านใดที่มีลูกมีหลานประจำปีเกิดขอปีมะแม ท่านสามารถพามาสักการะบูชา เพื่อเสริมบุญบารมีให้แก่ลูกท่านได้  สำหรับท่านที่มาต่างจังหวัด ควรที่จะมากราบ สักการะบูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อันดับแรก เพื่อขอพร ให้การเดินทางไปโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย  สิ่งศักดิ์สิทธิแห่งนี้ก็จะคุ้มครองท่านให้ท่านพบแต่สิ่งดีตลอดไป