วัดเจดีย์หลวง

0picture018

ตั้งอยู่ที่ บนถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และที่สำคัญเคยเป็นสถานที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา หากท่านเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว ขอให้มาเข้าชมที่วัดแห่งนี้ เพราะเป็นสถานที่สำคัญที่คนในเชียงใหม่นับถือและมากลับไว้บูชา และมีตำนานว่าข้างล่างของเจดีย์หลวง มีเส้นทางที่สามารถทะลุไปวัดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย