วัดเชียงมั่น

 1picture001

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดแห่งแรกของเชียงใหม่ และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วขาว” หรือ “พระเสตังคมณี” เป็นพระพุทธรูปที่นับถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายและอำนวยความ สุขสวัสดิ์มงคลแก่ผู้ที่เคารพสักการะและได้ หากท่านทีสนใจอยากเข้ามาดูวัดที่เก่าแก่ที่สุด