โปรแกรมดอยอ่างขาง 2 วัน 1คืน ราคา  แบบรวมน้ำมันสอบถามครับ

 

doiangkang

 

ชมโครงการหลวงดอกไม้นานาพันธุ์ (ชากุระเมืองไทย หรือ พญาเสือโคร่ง) ตามฤดูกาล –ชมไร่สตรอเบอรี่-และฐานทัพนอแล สามารถมองเห็นฐานทัพพม่า และชมทิวทัศน์จุดชมวิวดอยอ่างขาง

โปรแกรมดอยอ่างขาง 1 วัน สอบถามราคาแบบ (รวมน้ำมัน )

หมายเหตุ *

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ