เชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รวมน้ำมัน )

เส้นทาง เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด แวะชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น –พระตำหนักดอยตุง –ตลาดชายแดนแม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ

ราคา 1800 บาทไม่รวมน้ำมันหากต้องการรวมน้ำมันสอบถามครับ

เชียงราย ไปกลับ 1 วัน สอบถามราคาครับ (รวมน้ำมัน )

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ