เชียงใหม่-เชียงราย 2วัน 1คืน (รวมน้ำมัน )

เส้นเชียงใหม่-ฝาง ชมถ้ำเชียงดาว-บ้านไม้หอมมูลค่า200ล้านบาท-วัดพระธาตุท่าตอน- สวนส้มธนาธร-ไร่ชาดอยแม่สลอง-ดอยตุง-ตลาดแม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-วัดร่องขุ่น-เชียงใหม่

ราคา 1,800 บาท ไม่รวมน้ำมันหรือต้องการรวมน้ำมันสอบถามครับ 

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ